Timo Kaunisto

  KOKOAVA VOIMA

TIMO   |   VLOGI   |   TEEMAT   |   MATKAN VARRELTA   |   BLOGI   |   KALENTERI

Teemani

Talous

Sipilän keskustavetoinen hallitus teki ihmeen ja oikaisi Suomen valtiontalouden syöksykierteen. Tämä onnistui luomalla uusia työpaikkoja. Samaa hyvää työtä on jatkettava. Työ luo edellytykset hyvinvoinnille ja sosiaaliturvalle.

 • yrittäjyys, osaaminen ja kilpailukyky edellä tulevaisuuteen

 

Hämeen talous

Toimiva ja nopea junayhteys on Hämeen elämänlanka. Helsingistä pohjoiseen lähtevä päärata on kunnostettava ja sen välityskykyä on nostettava heti. Luotettavuutta voidaan parantaa rakentamalla neljä ohituskaistaa Riihimäki-Tampere välille ja uusimalla esimerkiksi vaihteita ja laitureita. Tämän hintalappu on noin 30 miljoonaa ja työ on tehtävä heti uuden vaalikauden alussa.

Samaan aikaan on käynnistettävä kolmannen raiteen suunnittelu ja rakentaminen pääradalle. Tämä on tärkein valittavien kansanedustajien tehtävä. Jos Helsingin lentorata tai Turun tunnin juna rakennetaan ennen päärataa, on maakuntamme suurissa vaikeuksissa.

 • pääradalle ensin ohituskaistat nopeasti, samaan aikaan päätös uudesta kolmannesta radasta
 • kakkostien perusparannus on saatava loppuun vaalikauden aikana, suunnitelmat ovat valmiina ja hintalappu noin 55 miljoonaa

 

Ympäristö

Ilmastonmuutoksen torjunta on käytännön tekoja. Liikenteen päästöjä voidaan tehokkaimmin alentaa siirtymällä laajasti biokaasuautoihin. Kaasulla voit ajaa vanhallakin autolla ja säästät vielä polttoainekuluissakin. Biokaasun tuotanto on tehokasta ravinteiden kierrätystä ja siitä voidaan rakentaa maaseudun yrittäjille vahva uusi toimeentulon lähde.

 • Kaasua Häme!
 • biokaasuautoilta poistetaan käyttövoimavero
 • ”toimintatonni” kotitalousvähennyksenä kun vanha bensa-auto konvertoidaan kaasulle
 • pääkaupunkiseudun kivihiilidiktatuurille stoppi
 • tuulivoimaa lisättävä: joustavuutta kaavoitukseen, voimaloiden haittoja vähennettävä maisemametsillä, joista maksetaan korvaus
 • kunnat velvoitettava ”energiakaavoitukseen”: osoitettava velvoitteet puurakentamiseen ja alueet, joissa talot energiansa suhteen omavaraisia

 

Perheet

Tarvitsemme lisää suomalaisia ja lisää hämäläisiä. Perheitä on kannustettava uusimalla perhevapaamalli ja tukemalla taloudellisesti erityisesti yksinhuoltajaperheitä. Kotihoidontuki on tärkeä osa kokonaisuutta mutta sen kestoa voidaan rajoittaa nykyisestä.

 • perheille valta päättää äitiys- ja isyyslomista omista tarpeistaan lähtien
 • harkinnanvarainen lapsilisä käyttöön
 • harrastustakuu kaikille lapsille
 • lapsiperheiden kotipalvelua tehostettava
 • järjestöt, yhdistykset ja muu kolmas sektori mukaan perheiden tueksi
 • lastensuojelussa käyttöön perhepäivystys myös virka-ajan ulkopuolella

 

Seniorikansalaiset ja vanhusten hoito

Suomi ikääntyy mutta ikäihmiset ovat melkoinen voimavara keskuudessamme. He tarvitsevat kuitenkin varmuutta taloudestaan ja uusia, kodinomaisia asumisen muotoja. Tarvitsemme uusia hyvinvointikeskuksia, joissa monet palvelut ovat lähellä. Esimerkkinä voi mainita Iittalan Sauvolan keskuksen, joka on ollut hyvin suosittu. Myös osuuskuntapohjainen yhteisöasuminen on tulevaisuuden malli. Näitä on tuettava Valtion Asuntorahoitusyhtiön kautta.

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on sekä ikäihmisten että palveluista vastaavien yhteinen tavoite. Näiden tukena tarvitaan tehostetun palvelun asumista. Niissä laatu ja hoito on mitoitettava selvästi nykyistä paremmaksi. Julkisuudessa olleet ongelmat kielivät paitsi rahoituksen myös kilpailuttamisen puutteista. Itse näen tulevan maakunnan tasoisen palvelujen järjestämisen tässä mielessä avainkysymykseksi. Osaava kilpailutus, ammattimainen seuranta ja riittävä valvonta on saatava nopeasti kuntoon.

 • uusia ratkaisuja senioriasumiseen: hyvinvointikeskukset ja yhteisöasuminen
 • valtion tukea uusille hankkeille
 • takuueläkkeisiin sadan euron korotus
 • Kela-taksien kilpailutus uuteen tarkasteluun
 • vanhusten ruokapalveluihin vain kotimaisia laaturaaka-aineita
 • hoitajakoulutusta lisää, laatuun huomiota, maahanmuuttoa hyödynnettävä
 • kolmas sektori laajasti mukaan seniorityöhön

 

Maaseudulle uusi tulevaisuus

Maatalouden syvä kriisi on kansallinen häpeä ja hätätila. Maatalouden kannattavuuden kohentaminen on ainoa keino turvata suomalainen ruoka. Tuottajalle kuuluu oikeudenmukaisempi osuus ruoan hinnasta. Tuotantopanosten hankintaan on luotava lisää kilpailua. Reijo Karhisen toimenpideohjelma maatalouden kannattavuuden parantamiseksi odottaa tekijäänsä.

 1. Ruoantuotannon kannattavuuden kääntäminen
  1. oikeudenmukainen osuus tuottajalle
  2. tuottajille enemmän neuvotteluvoimaa omilla organisaatioilla
  3. kotimainen ruoka paremmin näkyviin ja kauppa velvoitettava tähän
  4. puhtaan ruoan vientiin tosissaan
  5. tuotantopanosten hinnat kilpailijamaiden tasolle: lannoitteet, energia, rehut, rakentaminen
  6. normien ja tukivalvonnan järkevöittäminen: mennään kannattavuus ja laatu edellä
 1. Maaseudulle uutta puhtia hiilen sitomisella ja matkailulla
  1. ympäristötuesta hiilensitomispalkkio
  2. metsiin varastoidun hiilen korvaus
  3. pyörämatkailulle vauhtia teitä remontoimalla ja reittejä rakentamalla
  4. juna-pyöräily-juna -matkailun kehittäminen
  5. Hämeen kirkot mukaan rakentamaan (pyhiin) vaellusreittejä uudelleen
 1. Monipaikkaisuus on Hämeen mahdollisuus
  1. Häme on laadukkaan elämän mahdollisuus
  2. harva on jatkossa vain ”kaupunkilainen” tai vain ”maalainen”
  3. kaavoituksella ja aktiivisella markkinoinnilla maakunnan tahto tunnetuksi
  4. valokuituinfraa rakennettava lisää
  5. jätevesiasioihin maalaisjärkeä

Metropolipolitiikkaa hillittävä

Suomi tarvitsee vahvoja keskuksia mutta ei yhden seudun ylivaltaa. Siksi kallista metropolin paisuttamista on hillittävä. Alueellinen tasapaino on hämäläisten etu.

 • kehittämisen kohteena koko Suomi
  1. alueiden käyttötavoitteet
  2. maa- ja rakennuslain uudistus, rakentamisen vapaus myös haja-asutusalueille
  3. valtionosuuksissa huomioitava muuttoliikkeen vaikutus
  4. kehitettävä erityinen ”hitaan rakennemuutoksen erityistuki”, esimerkkinä Forssan kaltaiset seudut